دوره های آزمایش های غیر مخرب NDT

تفسیر فیلم پرتونگاری صنعتی سطح ۲ RTI Level II | Radiographic Film Interpretation | Level II

 • هدف دوره

  این دوره جهت آشنایی با اصول پایه ای پرتونگاری ، انواع ناپیوستگی ها (عیب ها)و نحوه تفسیر و ارزیابی فیلم پرتونگاری صنعتی با کاربرد جوشکاری بر اساس SNT-TC-1A برگزار و در انتهای دوره مدرک سطح II تفسیر فیلم ارائه میگردد و ویژه افرادی است که مسئولیت تفسیر فیلمها را به عهده داشته و یا به عنوان ناظر و یا بازرس فعالیت می نمایند .
 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

پرتونگاری صنعتی سطح ۱و ۲ | RT-Level I,II | Radiographic Testing Level I, II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 
 
 

التراسونیک سطح ۱و۲ |  UT-Level I,II | Ultrasonic Level I & II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 
 
 

ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ سطح ۱و ۲ | MT&PT-Level I,II | Magnetic Particle Testing & Liquid Penetrant Testing-Level I, II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 
 
 

بازرسی چشمی سطح ۱ و۲ | Visual Testing Level I, II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 
 
 

جریان های گردابی سطح۱و۲ | ET- Level I,II |Eddy Current Level I, II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

 
 • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد 4
 • 66174082،66406533،66488392
 • 021-66174094
 • info@tubi-takacademy.com
بالا