دوره های طراحی، مهندسی و جوش

تهیه و تدوین WPS, PQR  بر اساس ASME Sec. IX

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

آشنایی با کلید فولاد و تکنیکهای انتخاب فولاد

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

الزامات کیفیت جوشکار ذوبی بر اساس (ISO3834)

 • هدف دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

اصول و مبانی محاسبه و طراحی جوش ۱

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

اصول و مبانی محاسبه و طراحی جوش 2

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

  

عیوب جوش و علل پیدایش آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

جوش مقاومتی( نقطه ای ) |   (Resistance Welding (Spot Welding

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

تکنولوژی جوشکاری ۱

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

تکنولوژی جوشکاری 2

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

آزمون های مکانیکی جوش (مخرب)

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

اصول طراحی استاتیکی و دینامیکی جوش

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

اصول کنترل پیچیدگی و تنشهای پسماند

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

شناخت مواد مصرفی جوشکاری و انتخاب آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

پیچیدگی  در قطعه جوشی و راه های پیش گیری از آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

طراحی و ساخت ظروف تحت فشار ۱و۲ | ASME Sec. VIII, Div 1,2; pressure vessel design & fabrication

 • اطلاعات تکمیلی

  پیش نیاز: ندارد

  کارگاه آموزشی: ندارد

  نوع گواهینامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: ۱۰ روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

 
 

جوشکاری آرگون

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد 4
 • 66174082،66406533،66488392
 • 021-66174094
 • info@tubi-takacademy.com
بالا