دوره های بازرسی فنی

بازرسی جوش  و بازرسی چشمی | Welding Inspection(AWS-QC1),VT

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

بازرسی ظروف تحت فشار در دوره بهره برداری API 510 In-Service Pressure Vessel Inspector

 

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

 

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی در دوره بهره برداری API 570 In-Service Piping Inspector

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی مخازن ذخیره در دوره بهره برداری API 653 In-Service Storage Tank Inspector

 

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی  دوره ای جرثقیل ها ، لیفتراک  و تجهیزات بالا بر سطح ۱ و ۲ In-Service Crane & Lifting equipment Inspector I, II

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس API 580) RBI Practitioner)

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی آسانسورهای برقی

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱  Painting level  I  & Coating Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۲  Painting level  II  & Coating Inspector

 

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • اطلاعات تکمیلی

 
 

 بازرسی مخازن تحت فشار دوره ساخت بر اساس  Pressure Vessel Manufacturing Inspector | ASME

 

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

  • اطلاعات تکمیلی

 

حفاظت کاتدی سطح  Cathodic protection Level I  |   ۱ 

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

  • اطلاعات تکمیلی

 

حفاظت کاتدی سطح  Cathodic protection Level II  |   ۲ 

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

  • اطلاعات تکمیلی

 

 • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد 4
 • 66174082،66406533،66488392
 • 021-66174094
 • info@tubi-takacademy.com
بالا