امور نمایندگی ها

نمایندگی و شعب داخلی

  • شرکت جوش آزما شیراز – شرکت پویا پرتو تبریز

نمایندگی و شعب خارجی

  • VIDA INSPECTION GMBH , Picassoplatz 4, 4052 Basel, Switzerland 
  • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد 4
  • 66174082،66406533،66488392
  • 021-66174094
  • info@tubi-takacademy.com
بالا