خدمات بازرسی های پیشرفته

در بازار رقابتی امروز، گرایش بر این است که زمان و هزینه ی نگهداری و تعمیرات کاهش یابد. علاوه بر آن، محدودیت های روش های NDT باید درک شوند و بنابراین روش های بازرسی پیشرفته در مواردی که روش های عادی ایجاد محدودیت کرده و به زمان تعمیرات کمتری نیاز است به کار بسته می شوند. در محیط های صنعتی جدید، از موادی استفاده می شود که نیاز به روش های دیگری غیر از روش های معمول NDT دارند که در این موارد نیز، بازرسی های پیشرفته به کار خواهند آمد.

شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی طوبی تاک از سال ۱۳۷۷ با ارائه روش های نوین بازرسی یکی از پیشرو ترین ارائه دهندگان این خدمات در ایران است. این شرکت، پروژه های زیادی را در زمینه ی بازرسی های نوین برای مجتمع های نفت، گاز و پتروشیمی را به انجام رسانیده است.

طوبی تاک ارائه دهنده ی خدمات زیر در زمینه ی بازرسی های نوین است:

تکنولوژی بازرسی الکترومغناطیسی خطوط لوله | (Electromagnetic Pipeline Inspection Technology (EMPIT

روش EMPIT روشی جهانی و منحصر به فرد است که به منظور بازرسی خطوط لوله فوالدی مدفون غیر قابل پیگرانی بدون تداخل با عملکردخط لوله به کار می رود. با استفاده از این روش، تمهیدات آماده سازی به منظور بازرسی خطوط لوله به مینیمم خواهد رسید و به عنوان یک روش غیر مخرب، نیاز به آماده سازی های خاص یا استفاده از محیط واسطه نداشته و در روند کارکرد خط لوله اختاللی ایجاد نمی کند.پوستی، تنها در قسمت زیر سطح خارجی آن جاری می شود. خط لوله ای که فاقد عیب باشد، میدان مغناطیسی کامالً دایره ای شکل دارد.هنگامی که عیبی در میدان مغناطیسی ایجاد اختالل می کند، این میدان تغییر شکل داده و با توجه به نوع عیب ، نشت شار مغناطیسی از داخل خط لوله رخ خواهد داد. این تغییر شکل میدان مغناطیسی به فرکانس وابسته است و با استفاده از تکنیک EMPIT تا عمق ۲ متر ازمحور لوله قابل تشخیص است.یکی دیگر از قسمت های مهم این روش سیستم بازرسی است که از آرایه حسگر ها )Array Sensor )و واحد جمع آوری اطالعات ) Data Module Collector )تشکیل شده است. آرایه حسگر ها از ۲۴ حسگر تشکیل شده است که هر کدام از آن ها مولفه افقی میدان مغناطیسی را اندازه گیری می کند. داده ها به واحد جمع آوری اطلاعات انتقال می یابند و اطلاعات خط لوله مستقیماً بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود. داده های میدان مغناطیسی، جریان، عمق خط لوله و مختصات آرایه حسگر ها بر روی خط لوله ثبت می شوند.

تکنیک الکترومغناطیسی Mag-Wave (جریان گردابی اشباعی DC)

با استفاده از جریان گردابی و برای مواد آهنی به کار می رود. مزیت این روش بازرسی این است که حفره های کوچک، pitting و عیوب حجیم را می توان یافت و عیوب ID و OD قابل تفکیک هستند. اشباع شوندگی نیز می تواند برای رفع نویز سیگنال های تیوب های پره دار تنظیم گردد. این روش برای بازرسی تیوب های آهنی به کار می رود.

تست اولتراسونیک داخلی چرخشی (IRIS)

روش IRIS برای تست تیوب ها با روش غوطه وری و با فرکانس بالا استفاده می شود و عیوب داخلی و خارجی را مشخص می کند. می توان با استفاده از این روش ضخامت تیوب ها را با دقت بالا به دست آورد. از این روش در بازرسی بویلر ها، مبدل های حرارتی و تیوب های fin fan به کار می رود.

تست میدان دور (RFT)

در این روش، با استفاده از میدان الکترومغناطیسی، عیوب لوله ها و تیوب های فولادی مشخص می گردد. RFT در مواد فرومغناطیس مانند بویلر ها، مبدل های حرارتی، و لوله های چدنی به کار می رود. کویل های RFT با فواصل زیاد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و سیگنال ها را دریافت می کنند.

تست رادیوگرافی دیجیتال (DRT)

با استفاده از تکنولوژی روز و جایگزینی سنسور به جای فیلم و فرایند ظاهر کردن، رادیوگرافی دیجیتال سرعت بالا تر و هزینه ی کمتر نسبت به رادیوگرافی معمولی خواهد داشت. فیلم ها بر روی کامپیوتر نشان داده شده و ذخیره می شوند. برخی از مزایای رادیوگرافی دیجیتال این است که می توان از سنسور ها برای عکس برداری های متعدد استفاده کرد و بر خلاف فیلم با یک بار استفاده از بین نمی روند. همچنین نیاز به اتاق تاریک برای ظهور فیلم نیست و زمان رادیوگرافی (exposure time) را از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش می دهد. بنابراین عمر مفید ابزار رادیوگرافی تا ۶۰% افزایش می یابد.

جریان گردابی اشباع شده فرکانس پایین (SLOFEC)

در این روش از تلفیق جریان گردابی با میدان مغناطیسی DC استفاده می شود. با استفاده از میدان مغناطیسی DC، عمق نفوذ خطوط جریان گردابی در ماده فرومغناطیسی افزایش می یابد. روش SLOFEC به عنوان یک تست غیر مخرب کاملاً مورد قبول واقع شده و تعداد روز افزونی از صنایع، مخصوصاً نفت، گاز و پتروشیمی از این تکنیک استفاده می کنند. برخی از مزایای های این روش عبارتند از سرعت بالای بازرسی، محدوده ی دمایی مورد استفاده ی گسترده، حساسیت عیب یابی بالا، قابلیت اطمینان بالا و قابلیت تمیز بین عیوب داخلی و خارجی.

انتشار صوتی (AE)

انتشار صوتی روشی برای بررسی رفتار ماده تحت تنش است. هنگامی که یک ماده ی جامد تحت بار مکانیکی قرار می گیرد، تغییرات ساختاری در محل های تمرکز تنش رخ داده و امواج آکوستیک منتشر می شوند. کاربرد های مهم انتشار صوتی شامل تعیین محل عیب، ارزیابی کارایی مکانیکی مواد و اطمینان از ایمنی سازه ها می شود. با استفاده از انتشار آکوستیک، در واقع، فرد به صدای تخریب های فعال در ماده گوش می دهد.

تست جریان گردابی فرکانس پایین (LFET)

تست جریان گردابی فرکانس پایین به منظور بازرسی مخازن ذخیره، سطوح محدب یا مقعر، تیوب ها و همچنین لوله های فلزی و غیر فلزی به کار می رود. اسکنر های LFET در جایی به کار می روند که تکنولوژی های دیگر قابلیت کاربرد یا رقابت را ندارند. من جمله ی آن ها می توان به water wall، re-heater و super heater، مخازن ذخیره، لوله های آب رسانی، لوله های آتش نشانی، لوله های آسیاب های ذغال سنگ و پوسته های مبدل های حرارتی و مخازن تحت فشار اشاره کرد.

تست اولتراسونیک دور برد Guided Wave | Long Range Ultrasonic Testing

تست اولتراسونیک دوربرد یکی از جدیدترین روش های بازرسی با استفاده از امواج مکانیکی تنشی است و به صورت گسترده ای در بازرسی خطوط لوله فلزی، ریل های راه آهن و سازه های فلزی به کار می رود. این روش از فرکانس های پایین در مقایسه با اولتراسونیک معمولی استفاده می کند. با استفاده از انواع مختلف امواج طولی، پیچشی و خمشی می توان هندسه های مختلف خطوط لوله را بازرسی کرد.

تست اولتراسونیک پیشرفته-آرایه های فازی و Phase Array Ultrasonic and TOFD |TOFD

تست آرایه های فازی یکی از روش های پیشرفته ی تست اولتراسونیک است که در عکس برداری پزشکی و تست های صنعتی کاربرد دارد. تصویر PAUT نشان دهنده ی نمای برشی از ماده است که می تواند عیوب پنهان در داخل یک ساختار یا جوش را نشان دهد. در این روش از آرایه ای از المان ها استفاده می شود که با نظم مشخصی در کنار هم قرار گرفته و با ترتیب زمانی مشخص تحریک شده و قادر به ارسال و دریافت امواج اولتراسونیک می باشد. با استفاده از این روش می توان عیب ها را در کوتاه ترین زمان شناسایی کرد. روش آرایه های فازی مزیت های زیادی نسبت به رادیوگرافی عادی دارد که من جمله ی آن ها می توان به نبود خطرات ایمنی، انجام بازرسی به محض سرد شدن جوش، آشکار سازی بهبود یافته، اندازه گیری عیوب و انعطاف پذیری روش اشاره کرد.

زمان پرواز پراش (TOFD) یک روش پیشرفته ی خودکار کامپیوتری اولتراسونیک است که برای بازرسی در حین سرویس جوش های مخازن تحت فشار به کار می رود. سیستم TOFD قادر به اسکن، ذخیره و ارزیابی عیوب از جهت طول، ارتفاع و مکان است و دقت بالایی دارد. این روش برای ضخامت جوش بین ۱۳ تا ۳۰۰ میلی متر مناسب است. TOFD دارای برخی معایب ذاتی است (مناطق مرده ی سطح، پخش شدن اشعه) و معمولاً به صورت تلفیقی با روش PAUT استفاده می گردد تا قابل اطمینان، تطبیق پذیر و موثر باشد.

تست جریان گردابی | (Eddy Current Testing(ET

جریان گردابی یکی از روش های تست غیر مخرب است که از القای الکترومغناطیسی برای یافتن عیوب ماده استفاده می کند. از این روش در بازرسی تیوب ها (غیر مغناطیسی مانند فولاد زنگ نزن، برنج، Cu-Ni و غیره) در انواع مبدل های حرارتی به کار می رود. این روش، روشی سریع است که برای پیدا کردن عیوب مختلفی مانند ترک ها، انواع خوردگی و ناپیوستگی ها به کار می رود.

  • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد 4
  • 66174082،66406533،66488392
  • 021-66174094
  • info@tubi-takacademy.com
بالا