آموزش، پیاده سازی و صدور گواهینامه استاندارد ISO 3834

تبیین الزامات کیفیتی جوشکاری

بر اساس استاندارد ISO 3834

      صنعت جوش به عنوان صنعتی استراتژیک، راهبردی و زیرساختی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در توسعه صنایع کشور برخوردار است و فرآیند جوشکاری نقش اساسی و محوری در ساخت تجهیزات، مجموعه ها و واحدهای صنعتی (بالادستی، میان دستی و پایین دستی) ایفا می نماید. از طرفی ماهیت فرآیند جوشکاری به عنوان یک فرآیند ویژه به نحوی است که کیفیت سازه ها و محصولات آن را نمی توان با تکنیک ها و روش های بازرسی نهایی (غیرمخرب)، تعیین و تضمین نمود. لذا تنها راه دستیابی به سازه های جوشکاری با کیفیت و اطمینان به آن ها، کنترل فرآیند جوشکاری و الزامات کیفی مرتبط با آن تحت نظام هماهنگ و یکپارچه می باشد. این موضوع مهم از طریق پیاده سازی و استقرار الزامات کیفی جوشکاری بر اساس استاندارد بین المللی و اجباری شده ۳۸۳۴ ISO در سطح ارکان مختلف مرتبط با فرآیند ساخت و تولید محصولات جوشکاری امکان پذیر می باشد.

ویژگی های استاندارد ISO 3834

به طور خلاصه، استاندارد ISO 3834 به گونه ای طراحی شده است که از طریق شناسایی و کنترل فاکتورهای موثر بر کیفیت محصول جوشکاری در مراحل قبل، حین و بعد از جوشکاری، کیفیت محصول جوشکاری را تضمین می کند.

مزایای ISO 3834 برای کارفرما یا مشتری

 • اطمینان بیشتر از اتمام به موقع پروژه و تحویل به موقع محصول جوشکاری
 • اطمینان از کیفیت محصول جوشکاری و تضمین کیفیت آن
 • حذف هزینه های بازرسی چند جانبه
 • کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری
 • کاهش خطرات ایمنی و زیست محیطی

مزایای ISO 3834 برای سازنده

 • اطمینان از اتمام به موقع پروژه (افزایش ظرفیت کارگاه و بهره وری آن)
 • افزایش بازده فعالیت های جوشکاری (نیروی انسانی، تجهیزات، مواد و متریال و…)
 • توسعه کسب و کار
 • کاهش هزینه های ناشی از عدم انطباق های زیاد (دوباره کاری یا چندباره کاری)
 • ارتقاء اعتبار کارگاه و سازنده
 • بهینه شدن هزینه ها
 • برآورده شدن الزامات فعالیت های جوشکاری در قالب سیستم مدیریت کیفیت
 • کاهش ممیزی های مراقبتی و بازرسی ها توسط مشتریان و ارکان پروژه

مروری بر استاندارد ISO 3834

تبیین الزامات کیفیتی جوشکاری (راهنما) 

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp