برگزاری دوره های آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱

آکادمی طوبی تاک دوره های آموزشی زیر  را برگزار می کند:

 • مهندسی بین ­المللی جوش (IWE)

 • دوره­های بازرسی جوش و بازرسی فنی (تجهیزات و کالاهای صنعتی )

 • مهندسی و طراحی جوش

 • دوره های آزمایش های غیرمخرب (NDT) عمومی و پیشرفته در سطوح ۱و۲ مطابق با راهنمای آموزشی (SNT-TC-1A) انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا ASNT

 • دوره های ایمنی، محیط زیست و ریسک ( HSE )

 • دوره های نرم افزارهای تخصصی مهندسی

 • دوره های بازرسی رنگ و پوششهای حفاظتی در سطوح ۱و ۲ مطابق با سرفصل های دوره های (CIP) موسسه (NACE)

 • دوره های آمادگی آزمون NDT سطح ۳   

 

 

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp