تمدید گواهینامه

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه های بازرسی به صورت شخصی

  • اصل و کپی آخرین گواهینامه معتبر
  • کپی کارت ملی متقاضی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه های بازرسی پرسنل سازمان ها و شرکت ها

  • اصل و کپی آخرین گواهینامه معتبر
  •  درخواست کتبی تمدید گواهینامه از طرف سازمان مربوطه
  • ارسال شماره دستورالعمل تائید صلاحیت پرسنل ( written practice number) جهت درج در گواهینامه بر اساس استاندارد iso 17020

در صورت نداشتن  (written practice ) همکاران ما شما را یاری خواهند کرد.

* هزینه تمدید تمامی گواهینامه ها به صورت ۳ ساله به مبلغ ۵,۵۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

  • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
  • ۸۸۱۷۷۲۲۳
  • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp