دوره های طراحی، مهندسی و جوش

تهیه و تدوین WPS, PQR  بر اساس ASME Sec. IX

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

آشنایی با کلید فولاد و تکنیک های انتخاب فولاد

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

الزامات کیفیت جوشکار ذوبی بر اساس (ISO3834)

 • هدف دوره

اصول و مبانی محاسبه و طراحی جوش ۱

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

اصول و مبانی محاسبه و طراحی جوش ۲

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

عیوب جوش و علل پیدایش آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

جوش مقاومتی (نقطه ای) |  (Resistance Welding (Spot Welding

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

تکنولوژی جوشکاری ۱

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

تکنولوژی جوشکاری ۲

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

آزمون های مکانیکی جوش (مخرب)

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

اصول طراحی استاتیکی و دینامیکی جوش

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

اصول کنترل پیچیدگی و تنش های پسماند

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

شناخت مواد مصرفی جوشکاری و انتخاب آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

پیچیدگی در قطعه جوشی و راه های پیشگیری از آن

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

طراحی و ساخت ظروف تحت فشار ۱ و ۲ | ASME Sec. VIII, Div 1,2; pressure vessel design & fabrication

جوشکاری آرگون

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp