دوره های بازرسی فنی

بازرسی جوش و بازرسی چشمی | Welding Inspection(AWS-QC1) , VT

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی ظروف تحت فشار در دوره بهره برداری | API 510 In-Service Pressure Vessel Inspector

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی در دوره بهره برداری | API 570 In-Service Piping Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی مخازن ذخیره در دوره بهره برداری | API 653 In-Service Storage Tank Inspector

بازرسی دوره ای جرثقیل ها، لیفتراک و تجهیزات بالابر سطح ۱ و ۲ | In-Service Crane & Lifting equipment Inspector I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس API 580) RBI Practitioner)

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی آسانسورهای برقی

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱ | Painting level  I  & Coating Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۲ | Painting level  II  & Coating Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 بازرسی مخازن تحت فشار دوره ساخت بر اساس  Pressure Vessel Manufacturing Inspector | ASME

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

حفاظت کاتدی سطح ۱ | Cathodic protection Level I

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

حفاظت کاتدی سطح ۲ | Cathodic protection Level II

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp