دوره های بازرسی فنی

بازرسی جوش  و بازرسی چشمی | Welding Inspection(AWS-QC1),VT

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی ظروف تحت فشار در دوره بهره برداری API 510 In-Service Pressure Vessel Inspector

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی در دوره بهره برداری API 570 In-Service Piping Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی مخازن ذخیره در دوره بهره برداری API 653 In-Service Storage Tank Inspector

بازرسی  دوره ای جرثقیل ها ، لیفتراک  و تجهیزات بالا بر سطح ۱ و ۲ In-Service Crane & Lifting equipment Inspector I, II

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس API 580) RBI Practitioner)

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی آسانسورهای برقی

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱  Painting level  I  & Coating Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۲  Painting level  II  & Coating Inspector

 • هدف دوره

 • محتوای دوره

 بازرسی مخازن تحت فشار دوره ساخت بر اساس  Pressure Vessel Manufacturing Inspector | ASME

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

حفاظت کاتدی سطح  Cathodic protection Level I  |   ۱

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

حفاظت کاتدی سطح  Cathodic protection Level II  |   ۲

  • هدف دوره

  • محتوای دوره

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • ۸۸۱۷۷۲۲۳
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp