تماس با ما

تلفن های تماس : ۰۲۱۲۲۹۰۱۱۰۲

۰۹۳۳۵۹۰۹۶۳۰

فکس : ۸۸۱۷۷۲۲۳

ایمیل : info@tubitakgroup.com

فرم تماس :

  • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
  • 02145812222 داخلی 3101
  • info@tubitakgroup.com
  بالا
  Cresta Help Chat
  Send via WhatsApp