خدمات یکپارچگی

  • بازرسی بر مبنای ریسک

ما در زندگی روزمره خود با ریسک بسیار سرو کار داریم. ریسک ترکیبی است از احتمال یک اتفاق در بازه زمانی مد نظر و پیامدهای مربوط به آن. در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، برنامه های بازرسی اصولاً به منظور ارزیابی تخریب در حین سرویس انجام می شود. در روش های قدیمی، بازرسی یک تجهیز در بازه های زمانی مشخصی انجام می شد. RBI بر خود تجهیز و مکانیزم های تخریبی که بیشترین ریسک را برای آن در بر دارند تمرکز دارد. با استفاده از RBI بازه های زمانی بازرسی تجهیزات بر اساس ریسک آن ها تعیین می شود. پیاده سازی موثر RBI باعث افزایش طول عمر تجهیزات و خطوط لوله به صورت ایمن و مقرون به صرفه خواهد شد.

  • ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS)

ارزیابی قابلیت سرویس دهی نوعی ارزیابی کمی مهندسی است که یکپارچگی ساختاری یک تجهیز در حال سرویس که ممکن است شامل عیوبی باشد یا تحت شرایط خاصی کار کند که امکان خرابی آن وجود دارد را مشخص می کند. نتایج حاصل از FFS مبنی بر این خواهد بود که تجهیز در همان صورت قبلی به کار خود ادامه دهد، تعمیر شود و یا جایگزین گردد. ارزیابی عمر باقی مانده در صورت نیاز به همراه FFS انجام خواهد شد تا مشخص گردد تا چه زمانی این تجهیز قابل استفاده است و فاصله های زمانی بازرسی نیز مشخص می گردند.

  • تعمیرات و نگهداری

اساساً دو نوع برنامه نگهداری وجود دارد که برای تجهیزات به کار می رود: مراقیت پیش گیرانه که قبل از خرابی تجهیز انجام می شود و مراقبت اصلاحی که پس از خرابی تجهیز صورت می پذیرد. نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان (RCM) فرایندی است که مشخص می کند چه تجهیزی قادر است وظایف خود را در شرایط عملیاتی حال حاضرش به خوبی انجام دهد.

  • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
  • 02145812222 داخلی 3101
  • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp