پروژه های شرکت طوبی تاک از سال ۲۰۱۰ (بر اساس سال)

پروژه ها

 • نام کارفرما :  شرکت پالایش نفت تهران

تاریخ : 1395/05/05

موضوع : خدمات بازرسی فنی در تعمیرات اساسی واحد های تقطیر- گاز مایع و مراکس جنوبی

 • نام کارفرما :  پالایش گاز سرخون و قشم

تاریخ : 1395/02/25

موضوع : بازرسی تیوپ های مبدل های حرارتی با روش RFT EDDY CURRENT

 • نام کارفرما :  مهندسی و توسعه نفت

تاریخ : 1394/09/22

موضوع : خنظارت بر عملکرد واحدهای تضمین و کنترل کیفیت بازرسی وحفاظت فنی در طرحهای شرکت مهندسی وتوسعه نفت

 • نام کارفرما :  پالایش نفت بندر عباس

تاریخ : 1394/07/18

موضوع : انجام تست های غیرمخرب phased array بر روی TOPFLANGEراکتورهای واحد آیزوماکس 

 • نام کارفرما :  مجتمع مسکونی صبا2 -اهواز

تاریخ : 1394/02/21

موضوع : انجام بازرسی فنی اسکلت فلزی  (25% افزایش)

 • نام کارفرما :  پالایشگاه نفت شیراز

تاریخ : 1394/01/17

موضوع : بازرسی راکتور آیزوماکس و مبدل های F.E.601 A/B/C

 • نام کارفرما :  پالایش گاز سرخون و قشم

تاریخ : 1393/11/20

موضوع : تهیه Corrosion Map از مخازن تحت فشار پکیج نیتروژن

 • نام کارفرما :  تولید برق آذربایجان شرقی

تاریخ : 1393/08/21

موضوع : ضخامت سنجی و تشخیص نقاط آسیب دیده لوله های واتروال بویلر واحد دو بخار

 • نام کارفرما :  IGC

تاریخ : 1393/07/20

موضوع : بازرسی اتصالات جوش Piping به روش PA/TOFD 

 • نام کارفرما :  ناردیس طرح های انرژی

تاریخ : 1393/07/09

موضوع : بازسازی و نوسازی سکوهای نفتی فروزان

 • نام کارفرما :  نفت و گاز گچساران

تاریخ : 1393/06/15

موضوع : بازرسی اتصالات لخت گیر به روش PAUT/TOFD روی عیوب HIC

 • نام کارفرما :  توسعه ساختمان شایگان

تاریخ : 1393/02/25

موضوع : بازرسی و انجام کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی

 • نام کارفرما :  مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

تاریخ : 1393/06/06

موضوع : انجام آزمایشهای آلتراسونیک پیشرفته (AUT/TOFD) پروژه های پارس جنوبی در منطقه عسلویه

 • نام کارفرما :  مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

تاریخ : 1393/06/06

موضوع : بازرسی اتصالات جوش Piping به روش PA/TOFD پروژه های پارس جنوبی منطقه عسلویه

 • نام کارفرما :  مجتمع تجاری مسکونی صبا 2اهواز

تاریخ : 1392/08/05

موضوع : انجام کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی

 • نام کارفرما :  خطوط لوله اصفهان-پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران 

تاریخ : 1392/07/20

موضوع : بازرسی فنی خطوط لوله و مخازن ذخیره زیرزمینی و رو زمینی و مشاوره و نظارت برعملیات استحصال مواد نفتی و پایش وضعیت زیست محیطی ناشی از نشت مواد نفتی به آب های زیرزمینی در پالایشگاه اصفهان و مناطق

 • نام کارفرما :  پلیمرآریاساسول(یکان فولاد)

تاریخ : 1392/07/01

موضوع : بازرسی مخزن تحت فشار به ضخامت 50 میلی متر به طول 1200 متر با روش PA/TOFD

 • نام کارفرما :  نفت مرکزی 

تاریخ : 1392/05/30

موضوع : بررسی و ارزیابی عملیات PAUT خط 42 اینچ کنگان

 • نام کارفرما :  آب و فاضلاب تهران

تاریخ : 1392/05/12

موضوع : عملیات بازرسی فنی سطح یک و دو لوله های دوجداره پلی اتیلن بتنی و دریچه های انشعاب

 • نام کارفرما :  پلیمر آریاساسول

تاریخ : 1391/11/24

موضوع : انجام تست Eddy Current واحد LDPE شرکت پلیمر آریاساسول

 • نام کارفرما :  پالایش نفت بندرعباس

تاریخ : 1391/11/01

موضوع : بازرسی فنی و انجام تست های غیرمخرب phased array&TOFD بر روی راکتورها و مبدل های High Pressure واحد آیزوماکس پالایشگاه در تعمیرات اساسی

 • نام کارفرما :  پالایش نفت بندرعباس

تاریخ : 1391/10/18

موضوع : بازرسی فنی و انجام تست های غیرمخرب phased array&TOFD بر روی راکتورها و مبدل های High Pressure واحد آیزوماکس پالایشگاه در تعمیرات اساسی

 • نام کارفرما :  زبدگان صنعت جوش

تاریخ : 1391/09/11

موضوع : عملیات نظارت و بازرسی پروژه انتقال گاز CO2 از پالایشگاه نفت شهید تندگویان

 • نام کارفرما :  مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

تاریخ : 1391/08/23

موضوع : انجام آزمایشهای آلتراسونیک پیشرفته (AUT/TOFD) پروژه های پارس جنوبی در منطقه عسلویه

 • نام کارفرما :  راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

تاریخ : 1391/07/30

موضوع : انجام آزمایش های غیرمخرب NDT جوش ریل و سوراخ اتصالی مجاور بند جوش توسعه جنوبی خط 3

 • نام کارفرما :  مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

تاریخ : 1391/08/23

موضوع : انجام آزمایشهای آلتراسونیک پیشرفته (AUT/TOFD) پروژه های پارس جنوبی در منطقه عسلویه

 • نام کارفرما :  راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

تاریخ : 1391/07/30

موضوع : انجام آزمایش های غیرمخرب NDT جوش ریل و سوراخ اتصالی مجاور بند جوش توسعه جنوبی خط 3

 • نام کارفرما :  صنایع شیمیایی آریاسولار

تاریخ : 1391/06/18

موضوع : نظارت بر ساخت و بازرسی کلی 9 عدد مخزن به همراه سیستم لوله کشی های مربوطه( piping)

 • نام کارفرما : نفت پارس

تاریخ : 1391/02/04

موضوع : بازرسی فنی پروژه احداث خط 6 اینچ لوبکات

 • نام کارفرما :  راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

تاریخ : 1390/12/28

موضوع : انجام آزمایش های غیرمخرب NDT جوش ریل و سوراخ اتصالی مجاور بند جوش توسعه جنوبی خط یک

 • نام کارفرما :  تعمیرات نیروگاهی ایران

تاریخ : 1390/12/15

موضوع : بازرسی و نظارت بر تعمیر توربین C-21 پالایشگاه نفت تندگویان

 • نام کارفرما : شهرداری منطقه 18

تاریخ : 1390/10/13

موضوع : انجام خدمات کنترل کیفیت جوش سازه های فلزی

 • نام کارفرما :  شهرداری منطقه 20

تاریخ : 1390/09/21

موضوع : خدمات کنترل کیفیت جوش سازه های فلزی

 • نام کارفرما :  صنایع پارسیان سازه سپاهان

تاریخ : 1390/07/25

موضوع : انجام عملیات پرتونگاری (RT)مخازن ذخیره فاز 13 پارس جنوبی

 • نام کارفرما : ثامن سازه عرش

تاریخ : 1390/07/12

موضوع : انجام خدمات بازرسی فنی و جوشکاری های لازم و تست غیر مخرب جوش شامل UT,MT,VT

 • نام کارفرما : مهندسین مشاور مرکز خدمات مدیریت صنایع

تاریخ : 1390/06/20

موضوع : شرح کار بازرسی و بررسی میزان خوردگی تیوبهای کولر هوایی

 • نام کارفرما :  طرح هوشمند

تاریخ : 1390/04/27

موضوع : انجام عملیات پرتونگاری (RT) 2000 عدد کپسول

 • نام کارفرما : تعاونی مسکن افست

تاریخ : 1390/04/22

موضوع : آزمون های غیر مخرب NDT

 • نام کارفرما : داروسازی کیمیدارو

تاریخ : 1390/04/22

موضوع : آزمون های غیر مخرب NDT

 • نام کارفرما : تعاونی مسکن مهر منطقه 4-4

تاریخ : 1390/04/22

موضوع : آزمون های غیر مخرب NDT

 • نام کارفرما : زبدگان صنعت جوش

تاریخ : 1390/04/21

موضوع : بازرسی فنی لوله کشی خط 10 اینچ آل شرب شرکت نفت ایرانول از پالایشگاه تهران

 • نام کارفرما : فاضلاب تهران

تاریخ : 1390/02/05

موضوع : انجام عملیات بازرسی فنی لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره لوله بتنی، لوله و اتصالات انشعاب فاضلاب و دریچه انشعاب فاضلاب و ...

 • نام کارفرما : صنعت گستر کیش

تاریخ : 1390/01/20

موضوع : آزمون های غیر مخرب NDT

 • نام کارفرما : پلیمرآریاساسول

تاریخ : 1390/01/01

موضوع : انجام آزمایشات غیر مخرب NDT شرکت پلیمر آریاساسول

 • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
 • 02145812222 داخلی 3101
 • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp