تست های غیر مخرب پیشرفته

در بازار رقابتی امروز، گرایش بر این است که زمان و هزینه ی نگهداری و تعمیرات کاهش یابد. علاوه بر آن، محدودیت های روش های NDT باید درک شوند و بنابراین روش های بازرسی پیشرفته در مواردی که روش های عادی ایجاد محدودیت کرده و به زمان تعمیرات کمتری نیاز است به کار بسته می شوند. در محیط های صنعتی جدید، از موادی استفاده می شود که نیاز به روش های دیگری غیر از روش های معمول NDT دارند که در این موارد نیز، بازرسی های پیشرفته به کار خواهند آمد.

شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی طوبی تاک از سال ۱۳۷۲ با ارائه روش های نوین بازرسی یکی از پیشرو ترین ارائه دهندگان این خدمات در ایران است. این شرکت، پروژه های زیادی را در زمینه ی بازرسی های نوین برای مجتمع های نفت، گاز و پتروشیمی را به انجام رسانیده است.

طوبی تاک ارائه دهنده ی خدمات زیر در زمینه ی بازرسی های نوین است:

           

تست های غیر مخرب پیشرفته

Tubi Tak Presentation-advance ndt

EMPIT-f

  • ۶۶۱۷۴۰۸۲- ۲۲۹۰۱۱۰۲-22222148
  • ۸۸۱۷۷۲۲۳
  • info@tubitakgroup.com
بالا
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp